dudasport

Letnia przygoda 2021

Regulamin

Letnia Przygoda 2021 r.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych „Letnia przygoda ze sportem 2021” jest uiszczenie przez rodziców/opiekunów opłaty 490zł lub w przypadku rodzeństwa 440zł za osobę.

 2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są przez kadrę instruktorską z uprawnieniami oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

 3. Uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych „Letniej przygody ze sportem” zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

 4. Obowiązkiem uczestnika jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

 5. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do realizacji programu zajęć.

 6. Zbiórka uczestników odbywa się na parkingu pod basenem w Kozach o godz 7.50- 8.00. Planowany odjazd nastąpi o godz. 8.00.

  W przypadku ewentualnego spóźnienia uczestnika na miejsce zbiórki prosimy rodziców/opiekunów o informację telefoniczną pod numerem tel: 504 104 109!

 7. Powrót na miejsce (parking pod basenem w Kozach) planowany jest na godz. 15.00 Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbioru dzieci z miejsca zbiórki.

 8. W przypadku późniejszego odbioru dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest każdorazowo zgłosić taka potrzebę na zbiórce porannej.

 9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się zapewnić na cały czas trwania „Letniej przygody ze sportem”:

  - sprzęt sportowy (rower, rolki/wrotki/hulajnoga, kask, ochraniacze)

  - strój kąpielowy, klapki, czepek, okularki pływackie, mały ręcznik

  - plecak, peleryna, buty do wody

 10. Organizator podczas prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku korzystania przez uczestnika z niesprawnego lub źle dobranego sprzętu sportowego.

 11. Organizator „Letniej przygody ze sportem” nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu używanego przez uczestnika w czasie trwania zajęć i bezpośrednio przed i po nich.

 12. Organizator dokona ubezpieczenia NNW uczestnika na podstawie danych osobowych udostępnionych przez rodziców/opiekunów.

 13. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy też z powodu wykonywania ćwiczeń prowadzonych zgodnie z wszelkimi zasadami szkoleniowo-treningowymi.

 14. Dodatkowe informacje związane z przebiegiem poszczególnych dni „Letniej przygody ze sportem” pojawiać się będą na bieżąco na stronie internetowej Organizatora w zakładce AKTUALNOŚCI.

 15. Każdy uczestnik „Letniej przygody ze sportem” zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego REGULAMINU, który stanowi integralną część umowy między organizatorem, a rodzicem/opiekunem.

 16. Dokonanie wpłaty za zajęcia na konto organizatora jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Do góry