dudasport

Kurs Narciarski

REGULAMIN KURSU NARCIARSKIEGO

 1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach.

 2. Szkolenie narciarskie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z uprawnieniami instruktorskimi oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

 3. O ilości kursantów w grupie decyduje instruktor prowadzący szkolenie narciarskie na podstawie wstępnej oceny umiejętności uczestników szkolenia.

 4. Uczestnik kursu narciarskiego zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

 5. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

 6. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania narciarstwa.

 7. Zbiórka kursantów odbywa się na parkingu pod basenem w Kozach o godz. 800 ( grupa południowa  o godz. 1400).

  W przypadku ewentualnego spóźnienia kursanta na miejsce zbiórki prosimy rodziców/opiekunów o informację telefoniczną pod numerem tel: 504 104 109!

 8. Powrót na miejsce (parking pod basenem w Kozach) planowany jest na godz. 13.30 (grupa popołudniowa na 18.00). Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do odbioru dzieci z miejsca zbiórki.

 9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się zapewnić na cały czas trwania kursu narciarskiego:

  - sprzęt narciarski – narty, kije oraz buty narciarskie – (narty najlepiej po serwisie narciarskim tj: ostrzenie, smarowanie, dopasowanie do wagi i umiejętności kursanta)

  Rodzic/Opiekun ma obowiązek sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do potrzeb kursanta.

 • kask narciarski oraz gogle,

 • odpowiedni ubiór - kombinezon narciarski, rękawice,

 • plecak lub torba na buty narciarskie - tak duży, aby pomieścił oba buty (buty powinny być codziennie suszone w domu), młodsze dzieci mogą wsiadać w założonych butach narciarskich

 • drobne pieniądze – na toalety, herbatkę lub przekąski w punkcie gastronomicznym (spożywanie własnego prowiantu jest możliwe tylko na zewnątrz lokalu).

 1. Instruktor podczas szkolenia nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku korzystania przez uczestnika kursu z niesprawnego lub źle dobranego sprzętu.

 1. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy też z powodu wykonywania ćwiczeń (ewolucji narciarskich) prowadzonych zgodnie z wszelkimi zasadami szkoleniowo-treningowymi.

 2. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu używanego przez uczestnika kursu narciarskiego w czasie jego trwania i bezpośrednio przed i po nim.
 3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego REGULAMINU.

 4. Uiszczenie opłaty za kurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Do góry